Event management | Catering | Svadby | Party servis - EMER Servis

sk | en


N�jdete n�s na Facebooku

PROCES1. KONZULTÁCIA


Prvým krokom pri príprave Vášho eventu - akcie je osobná konzultácia, na ktorej nám predstavíte Vaše požiadavky. Medzi základné informácie patrí termín konania akcie, približný počet hostí, o aký typ akcie máte záujem, pri akej príležitosti a čo chcete podujatím komunikovať. Našou zásadou je, že pristupujeme ku každému klientovi individuálne, čoho výsledkom je nezabudnuteľná, zakaždým iná atmosféra, ktorá z každej slávnosti musí vyžarovať.


2. VYPRACOVANIE NÁVRHU - PREZENTÁCIA KLIENTOVI

Na základe Vašich prianí, potrieb a limitov vypracujeme detailný návrh akcie - vizuálnu a obsahovú stránku, zahŕňajúcu popis inventára, dekorácií, jedál a nápojov, a ich cenové kalkulácie. V prípade záujmu pre Vás vypracujeme viacero variant v rôznych cenových reláciách aby ste mali možnosť vybrať si tú, ktorá Vám bude vyhovovať.


3. KONZULTÁCIA - KLIENT SI VYBERIE VÝSLEDNÝ NÁVRH

Vy posúdite naše návrhy a vyberiete si ktorý sa Vám páči najviac. Po dopracovaní sa k finálnej verzii pripravovanej akcie Vám vypracujeme konečnú cenovú ponuku na všetky služby, ktoré pre Vás budeme realizovať. Následne Vám doručíme harmonogram príprav a realizácie akcie.


4. REALIZÁCIA

Na mieste konania pripravíme všetko tak, aby jedinou Vašou úlohou bolo mať po celý čas úsmev na tvári a cítiť sa príjemne v spoločnosti svojich hostí. Náš tím Vám bude celý čas poruke, pre prípad akýchkoľvek
nepredvídateľných udalostí.


5. SPÄTNÁ V
ÄZBA - ZHODNOTENIE AKCIE

Je samozrejme na Vás, či nám ju poskytnete. Každá spätná väzba nás však posúva ďalej...


2006 - 2011 © EMER Servis s.r.o. All rights reserved.
micarp.sk