Event management | Catering | Svadby | Party servis - EMER Servis

sk | en


Ponuka práce


Ak Vás zaujala naša práca a radi by ste sa stali súčasťou nášho týmu v jednej z dole uvedených profesií, alebo ste kreatívny v oblasti dizajnu, zašlite nám vyplnený dotazník. Tým sa zaradíte do našej databázy a vybraný uchádzači budú pozvaný na osobný pohovor.

Osobné údaje
Meno *
Priezvisko *
Vek
Kontaktné údaje
Adresa *
E-mail
Tel.*
Mobil
Vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
V súčastnosti * študujem   neštudujem
Prax
Pracovné skúsenosti
(od-do, pracovná pozícia, náplň práce)
Iné znalosti
Kurzy, školenia, certifikáty
Ďalšie znalosti, schopnosti, záujmy
Hľadaná pozícia
Poznámky
Prepíšte prosím verifikačný kód,
ktorý vidíte na obrázku *
V zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti EMER Servis s.r.o. pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania.
 Súhlasím *


2006 - 2011 © EMER Servis s.r.o. All rights reserved.
micarp.sk