Event management | Catering | Svadby | Party servis - EMER Servis

sk | en


N�jdete n�s na Facebooku

Firemní klienti


Príležitostí a spôsobov, kde firma prezentuje seba ako značku, je mnoho. Medzi spoločenské udalosti, ktoré vypovedajú o vysokej firemnej kultúre Vašej spoločnosti patria výročné plesy, bály, gala večery, recepcie alebo menšie rauty usporiadané pre zamestnancov, spolupracovníkov a klientov.

Významné udalosti a zároveň príležitosti prezentácie firmy sú napríklad aj uvádzanie nových produktov, alebo služieb na trh, otváranie nových pobočiek, road show ( firma prezentuje nový výrobok v rámci krajiny postupne v rôznych mestách) zmeny v organizácii alebo názve spoločnosti atď. Vaši klienti určite ocenia ak takúto udalosť sprevádza recepcia alebo raut, na ktorom majú príležitosť bližšie sa zoznámiť s novým produktom alebo službou a pre Vás to je príležitosť spoznať svojich klientov osobne.

Starostlivosť o klienta je nesporne základným predpokladom úspechu firmy. Rovnako dôležitá je aj starostlivosť v rámci firmy smerom dovnútra - starostlivosť o zamestnancov. Jedným zo spôsobov ako ukázať zamestnancom že sú pre firmu dôležití je usporiadať pre nich firemný večierok alebo párty. Vieme pre Vás zorganizovať párty priamo v sídle Vašej spoločnosti alebo nájsť iný, vhodný priestor.

S ohľadom na miesto, čas a príležitosť rozlišujeme nasledujúce typy akcií:

Zároveň pre Vás zorganizujeme:

2006 - 2011 © EMER Servis s.r.o. All rights reserved.
micarp.sk